Grupa V Tygryski sala 17

Wychowawca: Ewa Bill, Justyna Stanowska – Pątek
Nauczyciel współorganizujący kształcenie: Maria Wróbel – Cąkała
Woźna oddziałowa: Bożena Szajkowska 
Close Menu