ROZKŁAD DNIA

700 -800 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach zabaw.

800 – 815 – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integrujące grupę. Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

815 – 830 – Porządkowanie sali. Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

830 – 900 – Śniadanie.

900 – 930 – Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.

930 – 1000 – Swobodne zabawy.

1000 – 1015 – Czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego.

1015 – 1145 – Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.

1145 – 1200 – Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230 – Obiad.

1230 – 1245 – Zabiegi higieniczne: mycie rąk i zębów.

1245 – 1415  Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. W grupach starszych prowadzone są zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe.

1415 – 1430 – Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

1430 – 1445 – Podwieczorek.

1445 – 1700 Zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.

22 672 65 16

Close Menu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu