Ramowy rozkład dnia

7:00 _ 8:00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach zabaw

8:00 _ 8:30 – Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci 

8:30 – 8:45 – Ćwiczenia poranne

8:45 – 9:00 –  Czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9:30–  Śniadanie 

9:30 – 10:30– Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego/ zajęcia gimnastyczne

10:30 – 11:00– Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi

11:00 – 11:45– Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

11:45 – 12:00 – Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

12:0012:30 – Obiad

12:30 – 12:45 – Bajkoterapia/czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające

12:45 – 14:15  Pobyt w ogrodzie przedszkolnym/ leżakowanie

14:15 – 14:30– Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14:30 – 15:00* – Podwieczorek

15:00 – 17:00– Zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu

*Grupy IV, VI oraz VII podwieczorek zaczynają o godzinie 14:00

22 672 65 16

Close Menu