Grupa VII Motylki sala 15

Wychowawca: Karolina Wikieł, Agnieszka Chrzanowska 
Nauczyciel współorganizujący kształcenie: Ilona Gruza
Woźna oddziałowa: Barbara Bartman 
Close Menu