Grupa II Misie sala 22

Wychowawca: Paulina Daniluk, Magdalena Woźniak 
Pomoc nauczyciela: Dorota Grosicka 
Woźna oddziałowa: Aneta Hałas
Close Menu