Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Zgodnie z harmonogramem, 12 maja 2020 r. o godz. 13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00), potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

– elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
– przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych/
Nowy harmonogram

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

W załączeniu NOWY harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

nowy_harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021 (1)

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach  wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. w dniach 23-25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

 Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają  z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji. 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 W poniższych załącznikach znajdują się: zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach  w okresie lipiec -sierpień 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres naszej  placówki p425@przedszkole425.waw.pl . Przed wysłaniem wniosku, prosimy o konsultację telefoniczną z pracownikiem przedszkola 22 672 65 16, który ustali dokładnie z Państwem, jakie dokumenty są konieczne do przesłania przy oznaczonych przez Państwa kryteriach. 

Adresy mailowe i numery telefonów pozostałych placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/21.

Dyżur wakacyjny 2020 r.

W Przedszkolu nr 425 dyżur wakacyjny przypada w terminie od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

Poniżej zamieściliśmy linki, pod którymi możecie Państwo zapoznać się z: harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny, zasadami zapisów oraz kontaktami do koordynatorów w poszczególnych dzielnicach. Ponadto podajemy terminy dyżurów wakacyjnych we wszystkich przedszkolach na Pradze Południe. 

harmonogram dla rodziców_zapisy_opieka wakacyjna_2020

Kontakt do Dzielnic_Opieka_Wakacyjna_2020 

Zasady_zapisow_na opiekę wakacyjną_2020

Szczegółowe informacje na temat dyżurów wakacyjnych zamieszczone zostały również na stronie Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

Close Menu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu