GRUPA VIII "Zajączki"

 

Głównym celem dydaktyczno -wychowawczym w roku szkolnym 2020/2021 jest przygotowanie dzieci z grupy Zajączki do nauki w szkole. Dojrzałość szkolna to osiągnięcie takiego stopnia rozwoju emocjonalno -społecznego, fizycznego i intelektualnego, który pozwoli na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie. Ciągła potrzeba ruchu jest zaspakajana poprzez udział w zabawach ruchowych, przebywanie na placu zabaw od pierwszych dni pobytu w przedszkolu, rozwój intelektualny wspomagamy organizując zajęcia dydaktyczne oraz zabawy tematyczne i swobodne. W tym roku chciałybyśmy skoncentrować się na dojrzałości emocjonalno-społecznej. Mamy nadzieję, że dzieci, które opuszczą przedszkole będzie cechowała umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, łatwa orientacja w nowym środowisku, zaradność oraz wiara we własne siły

                               Nauczycielki wychowania przedszkolnego: 

                                                 Pani Agnieszka i Pani Sylwia

 

Close Menu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu