GRUPA VI "Kangurki"

Głównym celem dydaktyczno -wychowawczym w roku szkolnym 2019/2020 jest przygotowanie dzieci z grupy Kangurki do nauki w szkole. Dojrzałość szkolna to osiągnięcie takiego stopnia rozwoju emocjonalno -społecznego, fizycznego i intelektualnego, który pozwoli na rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie. Ciągła potrzeba ruchu jest zaspakajana poprzez udział w zabawach ruchowych, przebywanie na placu zabaw od pierwszych dni pobytu w przedszkolu, rozwój intelektualny wspomagamy organizując zajęcia dydaktyczne oraz zabawy tematyczne i swobodne. W tym roku chciałybyśmy skoncentrować się na dojrzałości emocjonalno-społecznej. W tym celu dzieci będą uczestniczyć w kursie Przyjaciele Zippiego, podczas którego poznają sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach, nabędą umiejętności pomagania innym, rozwiązywania problemów, wypowiadania się i słuchania. W naszej grupie będzie również realizowany Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP, dzięki któremu przedszkolaki dowiedzą się czym jest przemoc, poznają możliwości obrony siebie i innych, wzmocnią kontrolę złości oraz poczucie własnej wartości. 

Mamy nadzieję, że dzieci, które opuszczą przedszkole będzie cechowała umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, łatwa orientacja w nowym środowisku, zaradność oraz wiara we własne siły.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego:

                                                                Pani Małgosia i Pani Sylwia

                                             oraz nauczycielki wspomagające:

                                                            Pani Ilona, Pani Julita i Pani Kasia

Close Menu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu