Informacja o zawieszeniu zajęć

Drodzy Rodzce,

zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na ternie tych jednostek w okresie   od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.   zawieszam zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

Jednocześnie wyjaśniam, że nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod                       i technik kształcenia na odległość.

Close Menu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu