Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres naszej placówki p425@przedszkole425.waw.pl . Przed wysłaniem wniosku, prosimy o konsultację telefoniczną z pracownikiem przedszkola 22 672 65 16, który ustali dokładnie z Państwem, jakie dokumenty są konieczne do przesłania przy oznaczonych przez Państwa kryteriach

Adresy mailowe i numery telefonów pozostałych placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

 

Close Menu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu